Datums: 27.05.2019 Kustinācijas nodarbība Rudes pirmskolas un 1. klases skolēniem


 Arī mūsu skolā šomēnes viesojās Veselības ministrijas projekta pārstāvis, kustinators, kurš iepazīstināja Rudes pirmskolas un 1. klases skolēnus ar projektu “Kustinācija”. Projekta mērķis ir veicināt kustīgu dzīvesveidu un palielināt fizisko aktivitāšu veikšanu ikdienā.

            Nodarbības laikā skolēni kustinatora pavadībā veica 6 dažādas kustības, kuras nostiprina ķermeņa muskulatūru un stāju. Lai skolēni turpinātu ikdienā pildīt šos vingrinājumus, viņiem tika izdalīts kartīšu komplekts, uz kurām ir vizuāli parādīta katra kustība.

Paldies, un lai arī turpmāk šim projektam izdodas iekustināt Latvijas jaunatni!