Datums: 12.11.2018 Mārtiņdiena 2018


Mārtiņdiena 2018

 

Šajā mācību gadā, visiem skolotājiem sadarbojoties, tika organizētas vairākas integrēto stundu dienas. Viena no šīm dienām bija Mārtiņdiena. Caur dažādiem mācību priekšmetiem – matemātiku, latviešu valodu, dabaszinību un mājturību, skolēni iepazina šo svētku būtību.

Skolēni latviešu valodas – Erudīcijas stacijā iepazinās ar informāciju par Mārtiņdienu un grieza lielo jautājumu un mīklu ratu.

Matemātikas – Mārtiņa zīmes stacijā aplūkoja seno Mārtiņa zīmi, kuru pēc tam  centās pārzīmēt rūtiņu tīklojumā un izveidot to simetrisku. Dabaszinību stacijā, atpazīstot debespuses, centās atrast Mārtiņdienas maskas.

Mājturības – Grezno Mārtiņdienas gaiļu stacijā skolēni ar dažādiem dabas un tekstila materiāliem izveidoja krāšņus Mārtiņdienas gaiļus.