Datums: 27.10.2019 Mazpulcēnu lielā iespēja!


Kamēr lielākā daļa skolēnu vēl izbaudīja brīvdienas, Nīcas un Otaņķu aktīvākie mazpulcēni 25.oktobrī kopīgi devās uz Kurzemes -Zemgales Latvijas Mazpulku vides forumu "Zaļākai uzņēmējdarbībai laukos" Valdemārpilī un Talsos.  Mazpulcēniem šī diena ir kā sava gada darba augļu novākšanas diena. Tā vienmēr ir nedaudz satraukuma pilna, notikumiem bagāta un radoša diena. Katram mazpulcēnam ir jāprezentē savs veiksmīgi izstrādātais projekts žūrijai un sava vecuma grupas biedriem. Šogad arī mūsu projekti bija ļoti daudzveidīgi:

Paula Sīkle „Gurķi manā dārzā” (1.kl.), Nellija Ābola „Gribu būt vides draugs” (5.kl.), Laura Sīkle „Zirņi” (6.kl.), Alvīne Vēvere  „No pasakas līdz spēlei” (6.kl.), Aimens Vēvers (kopā ar Raivo Jankēvicu un Markusu Arvilu Griščenko) „No pasakas līdz spēlei” (6.kl.), Paula Muceniece „Ģimenes sīpoli” (8.kl.), Aiva Inga Amere izstrādāja biznesa projektu „ Krāsainie burkāni”. (7.kl.)

Ļoti liels prieks un gandarījums, ka 6 mazpulcēni saņēma I. Pakāpes diplomu un tikai 1 mazpulcēns II. Pakāpes diplomu.

Mājup mazpulcēni devās ar gandarījumu par labi paveiktu darbu un radošām idejām par saviem nākamiem projektiem.

Paldies vecākiem par atbalstu, jo bez ģimenes atbalsta daudzus projektus nav iespējams īstenot!  Īpaši Agnesei Sīklei! Paldies arī Annikei Sprūdei (5.kl.), Everitai Sprūdei (9.kl.), Jūlijai Vadonei (6.kl.) par izstrādātjiem projektiem!

139.Nīcas un 840. Otaņķu mazpulku vadītāja Evita Ločmele

Turpinājumā notiks projektu prezentācijas un vides darbnīcas/spēles.