Datums: 06.05.2019 Mazpulcēni dodas mācīties!


Ceturtdien, 2.maijā sadarbībā ar SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru", 139. Nīcas un 840. Otaņķu mazpulks devās izzinošā ekskursijā uz Durbi uz 3 lauku saimniecībām. Sākumā bija izzinoša informācija par augu un dārzeņu audzēšanā sastopamajām slimībām un kukaiņiem. Par to visu stāstīja Valsts augu aizsardzības dienesta speciāliste un ļoti aizrautīgs savas jomas cilvēks - Māra Bērziņa. Tad iepazināmies ar zemnieku saimniecību "PĪLĀDŽI" un tajā izmantoto lauksaimniecības tehniku. Apmeklējām Santas Bucikas saimniecību "Durbes dārzs", kurā tiek audzēti dārzeņi siltumnīcās. Santa nodarbojās arī ar augļkopību, īstenojusi arī ES projektus, kā arī zemnieku saimniecības "PĪLĀDŽI-juniors" siltumnīcas, kur tiek audzētas puķes.
Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt interesi par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, veidot skolēnu auditorijai izpratni par nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām, kā arī popularizēt lauksaimniecības profesionālo izglītību. Kopumā izzinoša un ļoti praktiska diena, kurā iegūtā informācija var noderēt arī mazpulcēnu projektu īstenošanā turpmāk.
Pasākums notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.
139. Nīcas un 840. Otaņķu mazpulka vadītāja Evita Ločmele