Datums: 11.03.2020 Muzejnodarbība “Zīmē & Rīmē”


10.martā apmeklējām mākslinieka Alberta Kronenberga biedrības sarūpēto izstādi jaunāko klašu skolēniem “Zīmē & rīmē”, sadarbībā ar Nīcas vidusskolas muzeju. Izstāde tapusi, lai atzīmētu mākslinieka 130. dzimšanas dienu un izceltu viņa nozīmīgo ieguldījumu Latvijas kultūrā.

 Iepazināmies ar A.Kronenberga radošo mantojumu - grāmatām, kuru tekstu un ilustrāciju autors ir viņš pats. Izstādē īpašu interesi izraisīja interaktīvi objekti: trīs dimensiju grāmata ar mazā ganiņa ceļojumu, digitāli iedzīvinātā grāmata “Zelta laiki”,  Sprunguļmuižas gadatirgus makets. Skolēnus aizrāva  arī darbošanās zona, kur varēja kronenbergoties, tas ir,  zīmēt, rīmēt, krāsot, sacerēt dzejoļus, minēt mīklas, vai arī uzzīmēt savus iespaidus par izstādi.

 Ikkatrs skolēns atrada sev kaut ko interesantu, izzinošu un noderīgu.

Paldies Nīcas vidusskolas muzeja vadītājai Sandrai Pankokai par uzaicinājumu!

Evita Ločmele

Direktora vietniece audzināšanas darbā


Muzejnodarbība “Zīmē & Rīmē”