Datums: 30.11.2018 Novembris - Latvijas simtgades mēnesis


Latvijas simtgades mēnesis 

Latvijā es dzīvoju
Latvijā es elpoju
Latvijā es cerēju
Jaunu, skaistu Latviju!
(K. Skalbe)

 

Visu nedēļu skolā virmoja pirmssvētku noskaņa, kuru radīja skolas un klašu noformējumi, kā arī aktivitātes par Latviju.

Pirmdienu iesākām ar glītrakstu konkursu par Latviju. Otrdien, tērpāmies svētku drēbēs un izsoļojām latvju zīmes.

Trešdien, piedalījāmies viktorīnā par Latviju un posāmies uz Latvijas valsts simtgades koncertu “ Latvija cauri gadalaikiem”. Izdziedājām un novērtējām Latvijas dabas skaistumu, kultūrvēsturisko mantojumu un iespēju dzīvot mūsu valstī.  Pateicāmies un vēlējām labus vārdus Latvijai.

Ceturtdien, pētījām un izzinājām cimdu rakstus no skolā izveidotās izstādes “Cimdotā Latvija- Rudes sākumskolā  un veidojām paši savus cimdiņus. Pēcpusdiena bija veltīta Latvijas filmu izlasei.

Piektdien, notika darbs stacijās “Latvijai – 100” un dienas noslēgumā svinējām kopīgi Latvijas 100. dzimšanas dienu pie pašu klāta galda un svētku tortes.   

Daudz laimes,  Latvija!

Skolēni novembra mēneša garumā, kopā ar savām ģimenēm, cītīgi darbojās, un izveidoja  savu sapņu mašīnu konkursam „Neviens sapnis nav par lielu”. Konkursā piedalījās gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolēni. Sponsoru sarūpētās balviņas tika ikvienam, kurš ar entuziasmu piedalījās konkursā. Milzīgs paldies Sintijai Pickēnai par iniciatīvu konkursa organizēšanā! Ar interesi gaidīsim nākamo konkursu.

Esam ļoti priecīgi, ka novembrī notika pirmā pērļošanas nodarbība. Skolēniem ļoti patika un ir vēlme darboties tālāk. Tāpēc liels paldies mūsu skolas vecākam Ilzei Veskei, par šī pulciņa ieviešanu skolā!

Novembra pēdējo dienu pavadījām ļoti radoši un darbīgi. Skolā notika vēl viens skolēniem saistošs pasākums - POPiela. Vairāku nedēļu garumā skolēni vēroja dziesmu video, apguva dziesmu vārdus, deju kustības, un piemeklēja tērpus, lai varētu startēt popielā.  Popiela ir viens no nedaudziem konkursiem – pasākumiem, kas dod iespēju skolēniem patstāvīgi radoši izpausties gan skatuves mākslā, gan horeogrāfijā, gan kostīmu veidošanā, gan mūzikas sagatavošanā un komandas darba veidošanā. Izveidot kvalitatīvu, uzvaras cienīgu priekšnesumu ir sarežģīts un darbietilpīgs process, kura laikā skolēni iemācās sadarboties, iegūst jaunus draugus un pieredzi, atklāj sevī jaunus talantus un  izcilas līdera dotības. Popielā tika vērtēti 7 priekšnesumi. Šoreiz viss labāk izdevās 5. un 6. Klases meitenēm - Danielai Ozolai, Sniedzei Dīķie, Endijai Libķenai, Kitijai Bārbalai. Paldies katram kurš uzdrošinājās! Īpašs paldies žūrijas pārstāvei Zintai Ķergalvei par atraktivitāti.

Pēc pasākuma gatavojāmies adventes laikam un saposām skolu ziemas rotās. Īpašs paldies vecākiem Zintai Ķergalvei, Līgai Žvaģinei un palīgiem Vivitai Reinfeldei, Laimonim Petersonam par darbīgām rokām un iniciatīvu. Dienas noslēgumā bija ilgi gaidītais klašu vakars, starp četrām klasēm, lai saliedētu klašu kolektīvus, attīstītu un veidotu sadarbības prasmes, kā arī mācītu sarīkojumu kultūru.