Datums: 03.10.2019 Rudes sākumskolas dienasgrāmata


Oktobra sākumā saņēmām nodibinājuma ,,Zinātnes un inovāciju parks” darba grupa pateicību Rudes sākumskolai par piedalīšanos projektā “Dienasgrāmata”.
Ir paveikts milzīgs darbs un, lai gan projekta ietvaros izgatavotās dienasgrāmatas ir nodotas skolēniem, darbs pie projekta vēl aizvien turpinājās - tika veidotas  publikācijas  novadam, sociālajiem tīkliem, kā arī pateicības raksti uzņēmumiem, kas atbalstīja projektu.
Rakstam pievienots fotoattēls ar dienasgrāmatu, kuras  vāka autore ir Annika Sprūde - 5.klases skolniece. Lai raksta lasītājiem būtu labāks priekšstats par to, cik radoši ir skolēni Nīcas novadā un cik skaistas ir izveidotās dienasgrāmatas, pievienots foto.

Paldies par sadarbību nodibinājumam ,,Zinātnes un inovāciju parks” un būsim pateicīgi par sadarbību turpmāk!