Datums: 22.03.2019 Veltījums vecvecākiem


Kad ziema kārto ceļa somu, bet gaisā smaržo jau pavasaris, klāt ir marta mēnesis. Marts vienmēr ir gaidīts ar nepacietību. Tas ir īpašs, jo bērni ar sarūpētām dāvaniņām gaida ciemos savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus uz Vecvecāku pēcpusdienu. 20. martā bija milzīgs gandarījums redzēt, kā mīļās omītes un gādīgie opīši ir atsaukušies uz ielūgumiem un ieradušies, lai noskatītos mazbērnu sagatavoto sveicienu. Bērnu acīs bija patiess prieks, ka viņi ieraudzīja kopā sapulcējušos savus mīļos vecvecākus. Pasākumā ar lielu mīlestību, atbildību un sirsnību bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus, dejoja jautras dejas. Vecvecāku acis mirdzēja un tajās bija redzams gandarījums, milzīgs prieks, mīlestība un pateicība par mazbērnu veikumu. Ar pašdarinātiem apsveikumiem mazi un lieli apsveica un samīļoja savus vecvecākus.

Vecvecāki ir mazbērnu vislielākie lutinātāji, kurš gan vienmēr bērnus pacienā ar saldumiem, ja ne vecmāmiņa, kurš gan spēj uzmeistarot kādu rotaļlietu no koka, ja ne vectētiņš. Šos cilvēkus mēs mīlam un cienām, un cenšamies palīdzēt, iepriecināt, jo viņi mums ir dzīves gudrību devēji.

Mīlēsim un rūpēsimies par saviem vecvecākiem! Un neaizmirsīsim, ka ne vienmēr ir vajadzīgi svētki, lai iepriecinātu mīļos cilvēkus.

Sirsnīgs paldies tām omītēm un opīšiem, kuri atrada laiku, lai būtu kopā ar saviem mazbērniem šajā svētku reizē! Liels paldies par iejūtību, sirsnību un mīlestību, ko jūs sniedzat saviem mazbērniem! Lai visiem gaišs un prieka pilns pavasara gaidīšanas laiks!


Veltījums vecvecākiem