Datums: 22.12.2018 Ziemassvētki 2018


Ziemassvētki - labo darbu laiks, laiks kad iepriecināt savus tuvos un mīļos.
Arī Rudes sākumskolā par godu šiem svētkiem tika sarīkots ieskaņas koncerts, kurš sniedza patiesu prieku ikkatram.
Pasākumā tika sveikti uzcītīgākie skolēni, sniedzot tiem atzinības rakstus, kalendārus un laba vēlējumus.
Katrā klasē tika sveikts skolēns par labi padarītu darbu gan gaidot svētkus, gan darot labu ikdienas mācību darbā.
Pēc koncerta norisinājās loterija, rotaļas un viesošanās pie Ziemassvētku vecīša.

 


Ziemassvētki 2018