INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI

2019./2020.

Ansamblis 1.-6.kl. Vadītāja Inese Rozentāle

ans_2018_ML

Datorika un robotika 1.-4.kl. Vadītāja Sandra Rāte

Datorikas pulciņš Rudes skolā darbojas jau no 2000.gada. Robotika kā vizuālās programmēšanas daļa tika pievienota 2015.gadā. Skoleni ar aizrautību un prieku veido Logo WeDo datorvadāmus modeļus, veido datorā programmas LEGO robotiņiem. Datorikas uzdevumi attīsta loģisko domāšanu, iepazīstina bērnus ar drošības noteikumiem internetā gan spēļu, gan interaktīvā veidā.

Skolēni nodarbībās spēļu veidā risina loģiku un prātu attīstošus uzdevumus, praktiski veido programmas datorvadāmiem robotiem, eksperimentē un veido savus robotu variantus un apgūst vizuālās programmēšanas pamatus programmās”Scratch”, "Lego" un „Code”.

 

2016.gadā Rudes skolas komanda Klāva Vadoņa vadībā ieguva 2.vietu un naudas balvu valsts mēroga konkursā „Ventspils IT izaicinājums”. Skolēni apliecināja savas digitālās prasmes konkursā radošā tehnoloģiju pielietošanā. 2017. gadā konkurss jau kļuva starptautisks un mūsu zēni ieguva Atzinības rakstus un iekļuva TOP 10 komandu skaitā Baltijas valstīs.

21.gadsimtā programmēšana kļūst par mūsdienu bērnu otro lasīt un rakstītprasmi.

 

Deju pulciņš. Vadītāja Agnese Sīkle

dejas_2018_2ML

Pirmsskolas un sākumskolas bērni no1.-4.klasei apgūst tautas dejas vienu reizi nedēļā. Dejot tautas dejas bērniem veidojas pašapziņa, iegūst jaunas prasmes pārvaldīt savu ķermeni, sniedz bērniem prieku un gandarījumu.
Tautas deju pulciņa mērķis ir: apgūt deju pamatelementus, kā piemēram, soļošana, galops, teciņu soļi, palēcieni, polka utt., kā arī dažādi roku satvērieni, bet pats galvenais uzstāties svētku pasākumos.
Tautas dejas bērniem sekmē veselības nostiprināšanu, emocionālo un fizisko attīstību, uzlabojot bērnu stāju. 

 

Kulinārijas pulciņš. Vadītāja Laura Bernota

Kulinārijas pulciņš (7)

Veiksmīgi atjaunotais kulinārijas pulciņš skolā darbojas jau otro gadu. Skolēni ar patiesu vēlmi un interesi apmeklē pulciņu, un apgūst dažādas dzīvei noderīgas zināšanas un prasmes ēdienu pagatavošanā.

Kulinārijas pulciņš bērnos ne tikai attīsta kulinārijas prasmes, bet arī māca galda un darba kultūru. Tik pat svarīgi cik pagatavot šo ēdienu pareizi, lai tas būtu gards un baudāms, ir pareizi uzklāt galdu, pieklājīgi uzvesties pie galda un pēc tam arī visu aiz sevis sakopt.Mūsdienu bērnos ir svarīgi attīstīt prasmi sadarboties grupās, un šis pulciņš tieši to arī sniedz. Bērniem ir jāspēj atbildīgi sadalīt darāmie darbi, saskaņoti darboties, kā arī jāspēj sniegt palīdzīga roka, ja tā ir nepieciešama.

 

Pulciņš norisinās katras otrās nedēļas ceturtdienās. Dalības maksa par pulciņu svārstās no 1 € līdz 1,50 €. Dalības maksa ir atkarīga no iegādāto produktu kopējās summas, kura tiek izdalīta uz visiem pulciņa dalībniekiem.

            Arī turpmāk gaidām interesentus, kuri vēlētos mums pievienoties.

 

Mazpulki. Vadītāja Evita Ločmele

Mazpulku pirmsākumi

Mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs, jau 19.gadsimta nogalē amerikāņi secināja, ka lauku jaunatnes organizēšana klubos nes bagātīgus augļus. Pirmajos jaunatnes klubos meitenes mācījās rokdarbus un ēdienu gatavošanu, bet zēni jaunākās metodes lauksaimniecības kultūru un mājdzīvnieku audzēšanā. Par lauku jaunatnes klubu (mazpulku) emblēmu amerikāņi pieņēma četrlapainu āboliņa lapiņu ar burtu H.

Mazpulku kustība Latvijā

Kārlis Ulmanis emigrācijā pavadītajā laikā Amerikā iedvesmojās idejai, ka arī Latvijā jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. Viņš sāka par to rakstīt presē  un popularizēt šo ideju. Rezultātā Latvijā Mazpulki tika nodibināti 1929.gadā pēc  rakstnieces Ausmas Rogas tulkotā amerikāņu rakstnieka Fr.Keisa stāsta „Zem baltzaļā karoga”, kurā pirmo reizi minēts vārds „mazpulki” 4H klubu vietā. Mazpulki tika dibināti ne tikai laukos, bet arī pilsētās, gan pie pamatskolām, gan pie vidējām mācību iestādēm. Dalībnieki mācījās mājturības pamatus, mājamatniecības darbus, iepazina tehniku, kopa izmēģinājumu lauciņus, nodarbojās ar sportu un māksliniecisko pašdarbību u.tml. 1933.gada vasarā jau darbojās 123 mazpulki ar 1976 dalībniekiem. Galvenā ideja bija mazpulku dalībniekiem iemācīt saprast, ka strādājot lauksaimniecībā un mājsaimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā un garā. 

 

Latvijas Mazpulki pieņēma četrlapu āboliņa lapiņu par savu emblēmu, kas senajiem latviešiem bija laimes nesēja zīme. Tāpat kā amerikāņiem, arī latviešiem 

ČETRAS LAPAS NOZĪMĒ:

 PRĀTU- kas ziedojams skaidrām domām;

 SIRDI- ko dalībnieks ziedo taisnībai un kvēlākai sajūsmai;

 ROKAS- lai darītu labākus darbus;

 VESELĪBU- kas ir cilvēka dārgākā manta, ko mazpulka dalībnieks sargā, lai varētu labāk un ilgāk kalpot savai Tēvzemei- Latvijai.

 

EKO JAUNUMI   KALENDĀRS

Ir tikai likumsakarīgi, ka biedrība “Latvijas Mazpulki” 2018. gadā godam ir atzīta par aktīvāko jaunatnes organizāciju, kas veic darbu ar jaunatni nacionālā mērogā.

  

  1. gada rudenī 840. Otaņķu mazpulka atjaunošana

 

 1997.gadā Otaņķu mazpulka atjaunošana un karoga iesvētīšana Nīcas evaņģēliski luteriskā baznīcā.

 

Ar mazpulka vadītāju Aiju Ratnieci gatavojoties projektu aizstāvēšanā.

mazp_100g_ozolsML

Latvijas simtgades ietvaros,  akcijas “Apskauj Latviju” ietvaros stādam ozolu pie skolas. Vieta, kur vērot cik ātri aug  - skolēns un ozols. ( 4.05.2017.)

  

Mazpulka rīkotajā pasākumā „Augam vajag draugu” Rudē

 

 ”Lauku sēta pilsētā” 26.10.2017.

 

  1. gads jauno mazpulcēnu uzņemšana

 

 

Uzņēmības un pozitīvu piemēru meklējumos Kuldīgas pusē 21.12.2018.

 Latvijas Mazpulki ir augoša un darbīga organizācija, par kuru ir vērts uzzināt vairāk, tieši tāpēc esam izveidojuši animācijas filmiņu, kurā var uzzināt: 

- Kas ir 4h;

- Kas ir Latvijas Mazpulki;

- Kādas ir Mazpulku vērtības;

- Kā izskatās mazpulcēna gads;

- un citas lietas. 

 Šo filmiņu var izmantot, lai iepazītu organizācijas darbību, lai bērnus un jauniešus izglītotu, ar ko īsti nodarbojamies. Mazpulku vadītāji šo var rādīt esošajiem mazpulcēniem, kā arī potenciālajiem jaunajiem biedriem. 

 Filmiņu var skatīt šeit: https://youtu.be/iX4F0QquQPg

 Projekts realizēts Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas Valsts programmas 2018. gada projekta “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma” ietvaros.