Pirmsskola

     

Pirmsskolas grupiņu apmeklē 12  bērni vecumā no 3-6 gadiem. Ikdienā mācāmies, rotaļājamies, dziedam, dejojam un sportojam. 

b_d_Rudesk_2017

     Divas reizes nedēļā pie mums ciemos nāk mūzikas skolotāja, ar kuru kopā bērni dzied un iet rotaļās.

     Tāpat divas reizes nedēļā mēs dodamies uz “Rudes sporta namu” izkustēties.  Lielajā zālē bērni var kārtīgi izskrieties, tur tiek spēlētas kustību rotaļas, apgūtas prasmes darboties ar bumbu, griezties ar riņķi, lēkt ar lecamauklu.

    Tā kā ir svarīgi laikus konstatēt un novērst bērnu runas traucējumus, ar bērniem strādā logopēde Vaida Kupše.

    Vienu reizi nedēļā bērni dejo tautiskās dejas, kuras vada skolotāja Agnese. Deju nodarbības notiek uz vietas grupas telpā.

   

 Sociālā pedagoga Nansijas Čaures vadībā mūsu grupiņas bērniem bija iespēja apgūt “Džimbas drošības programmu”. Šīs programmas pamatā ir vardarbības novēršana pret bērnu. Bērniem notika 9 nodarbības ar Džimbas aģentu - Nansiju, kuru laikā ar spēļu, dziesmu un filmu palīdzību bērni apguva drošības noteikumus, kuri jāievēro saskarē ar citiem cilvēkiem – lieliem un maziem.

  

 Tikko noslēdzās vēl viens jauks pasākums – Sintijas Pickēnas Kupšes rīkotais konkurss “Mans sapņu auto”. Bērniem bija uzdevums kopā ar vecākiem uzzīmēt vai pagatavot jebkāda veida automobili un pievienot aprakstu, uz kurieni un ar ko kopā bērni vēlētos doties. Atsaucība bija liela, konkursā piedalījās un savus sapņu auto pagatavoja visi grupiņas bērni.

   

2018./2019. m.g. sākumā mēs esam tikuši pie ļoti skaistas mājiņas rotaļu laukumā.  Līdz ar to ne lietus, ne stipri vēji turpmāk netraucēs mums pavadīt laiku svaigā gaisā.

  

 

Rudes Mazā skolā ir atvērts Montessori kabinets “Pērļu pilieni”. Bērni darbojas gan ar matemātikas, gan ar praktiskiem, gan valodas un sajūtu materiāliem. Strādājot ar materiālu, var redzēt bērnos augstu koncentrēšanās spēju un interesi pētīt šo materiālu dziļāk.

   Montessori pedagoğijas novirziena būtība ir sadzīvisku un ikdienišķu darbību izzināšana.

   Nodarbības notiek  2,5 - 9 gadus veciem bērniem, bet noderēs arī desmitgadniekam, ja viņš vēlas darboties.   Kabinetā materiāli ir sadalīti 5 lielos blokos:

    praktiskās dzīves materiāli;

    sajūtu materiāli;

    matemātikas materiāli;

    valodas attīstības materiāli;

    kosmiskais jeb pasaules izziņas materiāli.

   Papildus praktiskām darbībām, tiek audzināta arī patstāvība, pacietība un augsta uzmanības koncentrēšana.

   Ļoti būtiski, ka bērns, regulāri darbojoties ar Montesori materiāliem, atzīst, ka tas, ko viņš izvēlas, ir nozīmīgs, izglītojošs viņam pašam. Bērnam mainās vērtību kritēriji. Aizpildot savu laiku, viņš labāk izvēlas reālu nodarbošanos jeb darbību, nevis bezmērķīgu rotaļāšanos.

 

Pirmsskolas  grupā ik dienas kopā ar bērniem darbojas trīs pieaugušie.

Skolotāja Agnese Sīkle  - par pirmsskolas skolotāju strādā no 2009. gada nogales.Ar lielu atbildības sajūtu strādā ar 5 un 6 gadus veciem bērniem, sagatavojot turpmākām skolas gaitām: mācot apgūt lasītparsmi, rakstītprasmi, kā arī izprast skaitļu pasauli. Vada arī tautiskās dejas gan pirmsskolā, gan sākumskolā un no 2018. gada septembra vada arī savu Montesori kabinetu.

Skolotāja Dagnija Pele-Putniņa – Rudes pirmsskolas grupā strādā no 2006.gada. Viņas atbildībā vecāki nodod pašus mazākos 3 un 4 gadus vecos bērniņus, kuriem Dagnija ļoti labi palīdz pārvarēt pirmos šķiršanās brīžus, dod drošības sajūtu un apvelta ikvienu mazuli ar mīļu smaidu.

Skolotāju palīdze Indra Grūbe – arī viņa darbu grupiņā uzsāka 2006. gadā.

 

***

Skolas un ģimenes loma bērnu izglītošanā ir ļoti nozīmīga. Skola dod zināšanu gaismu, māca un audzina, attīsta prasmes un spējas, savukārt vecāki ir tie, kas izvēlas, kādu mācību iestādi apmeklēs bērns, cik nopietni skolēns pievērsīsies mācībām. 

 

Vecāki ir līdzatbildīgi bērna audzināšanas un izglītošanas procesā. Jo vairāk šis process ir balstīts uz sadarbību, jo produktīvāks ir rezultāts. Rudes sākumskolas  praksē ir daudz un dažādu sadarbības formu, kas veicina skolas un ģimenes sadarbību - gan vecāku sapulces, vecāku dienas, gan skolas vecāku padome, gan komunikācija ar vecākiem.

Novembrī Rudes sākumskolā tika organizēta skolas vecāku sapulce, kurā piedalījās un ar savu personīgo pieredzi dalījās četru bērnu mamma Gunita Lanka. Bija interesanti un praktiski padomi, kā arī izglītojoša lekcija par bērnu audzināšanu, kura neatstāja klātesošos vienaldzīgus. Pēc notikušās lekcijas vecāki izteica vēlmi pēc vēl kādas tikšanās ar Gunitu, kurā varēs uzzināt kaut ko vairāk kā rīkoties ar naudu un viedierīcēm.

 

 

Dāvanas pirmsskolas grupai

Rudes pamatskolas pirmsskolas grupa "Kamenīte" vēlas pateikt lielu paldies Vēliņa kungam par jaukām dāvanām, kuras saņemam  jau ceturto gadu.
            Mēs, Rudes pirmsskolas grupiņas pedagogi, ik gadu saņemam telefona zvanu no Andra Vēliņa un viņa ğimenes ar uzaicinājumu braukt pēc rotaļlietām, kuras tiek atsūtītas no Anglijas. Gada nogalē mēs šo zvanu jau gaidām kā Ziemassvētku brīnumu - ar nepacietību, kas nu šoreiz tiks mazajiem.
            Šīs rotaļlietas ir ziedojums no labiem cilvēkiem. Mēs esam pateicīgi par katru dāvaniņu, kuras sagādā prieku. Katru gadu mūsu pirmsskolas audzēkņi tiek pie jaunām lellēm, mašīnām, spēlēm, kā arī labiem braucamrīkiem - ratiem, riteņiem, skrejriteņiem. 
Nav jau noslēpums, ka pirmsskolā rotaļlietas nolietojas un ik pa laikam no kādas ir jāatvadās, bet līdz ar to varam papildināt mūsu rotaļlietu plauktus.