Rudes pamatskolas skolēnu sasniegumi olimpiādēs un konkursos


Direktore

Inguna Lībeka
Tālrunis: 63407653
E-pasts: inguna.libeka@nica.lv
 2017./2018.m.g.

Mārcis Kalējs, 7. klase

1.

atzinība

 Atklātais Rīgas Vācu ģimnāzijas konkurss angļu valodā 7.klasei

M.Ābols

2.

atzinība

 Atklātā Aizputes novada angļu valodas olimpiāde  7.klasei

M.Ābols

3.

atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiāde 7.klasei

D.Kalēja

 

 

 Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē

D.Kalēja

        

Jūlija Vadone, 4.klase

1.

3.vieta

Nīcas novada skatuves runas konkurss

  J.Čaure

2.

 

Piedalīšanās starptautiskajā neklātienes konkursā “Tik vai cik”

  J.Čaure

 

Emīls Pētersons, 7.klase

1.

 

Piedalīšanās Atklātajā Rīgas Vācu ģimnāzijas konkursā angļu valodā 7.klasei

M.Ābols

2.

 

 Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē

D.Kalēja

Laura Sīkle, 4.klase

1.

2.vieta

Kurzemes reģiona Mazpulku projekta konkursā

E.Ločmele

2.

 

Piedalīšanās starptautiskajā neklātienes konkursā “Tik vai cik”

J.Čaure

 

 

Nellija Ābola, 3.klase

1.

2.vieta

Augstlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās

V.Malakausks

2.

3.vieta

Nīcas novada zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā”

A.Kāle

 

Endija Libķena, 5.klase

1.

3.vieta

Augstlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās

V.Malakausks

 

Aigars Juris Seļavins 8.klase

1.

atzinība

 Atklātā Aizputes novada krievu valodas olimpiāde  8.klasei

O.Jenkova

 

Justs Vadonis 6.klase

1.

1.vieta

Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības

J.Boze

 

Klāvs Vadonis 8.klase

1.

1.vieta

Nīcas novada fotokonkurss “Mana sporta zāle dabā”

D.Kalēja

 

Kitija Bārbala 5.klase

1.

2.vieta

Nīcas novada  zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā”

A.Kāle

 

Sniedze Dīķe 5.klase

1.

3.vieta

Nīcas novada  zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā”

A.Kāle

 

Klāvs Vadonis (Rihards Putra, Aigars Juris Seļavins) 8.klase

1.

atzinība

Starptautisks konkurss “Ventspils IT izaicinājums”

S.Rāte

 

2016./2017.m.g.

1 Mārcis Kalējs, 6. klase

1. 1.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 6.klasei D.Kalēja
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja
3. 3.vieta Republikas jauno matemātiķu konkursa 2.kārta D.Kalēja

          

2.Emīls Pētersons, 6.klase

1. 3.vieta Starpnovadu atklātā matemātikas  olimpiāde 6.klasei D.Kalēja
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

 

3.Paula Muceniece, 5.klase

1.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja

 

4.Gunita Ābola, 9.klase

1. 2.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
2. 1.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
3.   Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
4.   Piedalīšanās starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Mana jūra” K.Ābola

                                                                                                                   

5.Alise Berķe, 6.klase

1. 1.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
2.    Piedalīšanās republikas atklātajā matemātikas olimpiādē D.Kalēja
3.   Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
4. 2.vieta Diska mešanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks
5.   Piedalīšanās starptautiskajā zīmēšanas konkursā “Mana jūra” K.Ābola

 

 

  1. Justs Vadonis, 5.klase
1. 3.vieta Nīcas novada vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
    Piedalīšanās Kurzemes  vizuāli plastiskā mākslas konkursā “Latvijas novadu toņi un pustoņi” K.Ābola
  3.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
    Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

 

  1. Klāvs Vadonis, 7.klase
1. 1.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
2.   Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

  1. Jūlija Vadone, 3.klase
1. 2.vieta Nīcas novada vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola
2.   Piedalīšanās LNB vizuālās  mākslas konkursā “Nindzja Timijs mūsu vidū” K.Ābola

 

 

  1. Klāvs Vadonis ( Rihards Putra, Aigars Juris Seļavins) 7.klase
1. 2.vieta Konkurss “Ventspils IT izaicinājums” S.Rāte

 

 

  1. Daniels Ukstiņš, 9.klase
1. 3.vieta 3soļlēkšanā starpnovadu vieglatlētikas sacensībās V.Malakausks

 

  1. Telpu futbols – Daniels Ukstiņš ( J.Liepa, M.Berķis, D.Mokorenko, T. Dreija, E.Pētersons, M.Kalējs, T.Sprūds)

 

1. 3.vieta Volejbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

 

  1. Futbols – Jānis Liepa ( M.Berķis, D.Ukstiņš, D.Mokorenko, T. Dreija, E.Pētersons, M.Dundurs, T.Sprūds)

 

1. 2.vieta Futbola starpnovadu sacensības V.Malakausks

 

  1. Florbols meitenēm – Gunita Ābola ( L.Girdena, A.Berķe, E.Sprūde, L.Sīkle, D.Šimkus, A.Sprūde)

 

1. 3.vieta Futbola starpnovadu sacensības V.Malakausks


 

  1. 3.-4.klašu ansamblisJūlijaVadone( K.Bārbala, L.Sīkle, T.Sprūds, J.Zudavs)

 

1. 2.vieta konkursā Nīcas novada konkurss „Lakstīgala” L.Amerika- Ansiņa